skip to Main Content

Cookie en privacyverklaring

Cookie policy

Wat zijn cookies?

NextStep maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. NextStep gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. NextStep heeft hier geen invloed op. NextStep staat Google niet toe de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies social media

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn, Pinterest en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter  respectievelijk LinkedIn en Pinterest  (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Pinterest en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Privacy policy

NextStep respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij NextStep verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Europese General Data Protection Regulation, stelt.

Waarom verzamelt NextStep jouw gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door NextStep verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor online marketing diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je NextStep toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, met in acht neming van wettelijke bewaartermijnen.

Welke gegevens houdt NextStep bij?

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseert NextStep hiermee de werking van de website.

NextStep probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

NextStep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NextStep heeft hier geen invloed op. NextStep heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook | Twitter | LinkedIn en Pinterest

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Lees de privacyverklaring van Facebook, van Twitter, van LinkedIn en van Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief: NextStep

NextStep zal in de toekomst regelmatig een nieuwsbrief versturen via Mailchimp om geïnteresseerden te informeren over online marketing, de diensten van NextStep en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees, hiervoor gebtruikt NextStep een dubbele opt-in. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf af kunt melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met NextStep hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door NextStep verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je Susan van Mourik en/of Silvia Hoffland van NextStep, schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je NextStep schriftelijk op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over mijn producten en diensten door dit via e-mail aan NextStep te melden: zetde@nextstep.nl.

Aanpassen privacy statement

NextStep behoudt het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Deze cookie-en privacyverklaring is in het kader van de AVG/GDPR-regelgeving herzien op 15 mei 2018.

Back To Top