skip to Main Content

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN

IDENTITEIT / ONTWERP

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven komt met de vraag om een duidelijkere profilering van de organisatie om zo hun primaire doelgroep — slachtoffers van geweldsmisdrijven — beter en vaker te kunnen bereiken. Daarmee kan het Schadefonds haar taak beter vervullen: het uitkeren van een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers en nabestaanden met ernstig psychisch of fysiek letsel. Om daarmee het onrecht dat hen is aangedaan te erkennen.

STAPPEN

Workshops We startten de nieuwe profilering met een workshop. In deze workshop vervullen we de rol van sparringpartner en adviseren we over het DNA van de organisatie, inhoud en vormgeving. Zodat alle personen die inhoudelijk bij het onderwerp betrokken zijn mee kunnen denken over het nieuwe imago. STAP 1 / WORKSHOP Workshops stappenplan ontwerpvisie De input uit de workshop in combinatie met de visuele notulen uit de workshop vormen de basis voor een overzichtelijke structuur. In deze structuuropzet worden gemaakte keuzes visueel gemaakt. Deze gezamenlijk vastgestelde informatie vormt een leidraad voor het maken van de creatieve vertaalslag, de schets. STAP 2 / ONTWERPVISIE Schadefonds ontwerpvisie concept en schets In deze fase zetten we de inhoud om naar concept, stijl en logo. We wegen af op welke manier het Schadefonds zich het beste profileert en ontwerpen een onderscheidend logo en een bijpassende stijl die communiceert met de doelgroep. STAP 3 / CONCEPT EN SCHETS Schadefonds schets & ontwerp logo continuering Het Schadefonds heeft meerdere uitingen om haar doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken. Naast de digitale manieren blijft gedrukte media mensen bereiken op andere manieren en locaties. Via de huisstijlrichtlijnen kan iedereen binnen de organisatie makkelijk met de nieuwe huisstijl werken. STAP 4 / CONTINUERING schadefonds continuering
workshops
ontwerpvisie
concept-en-design
continuering 1 / WORKSHOP 2 / ONTWERPVISIE 3 / CONCEPT EN SCHETS 4 / CONTINUERING
schadefonds geweldsmisdrijven logo
schadefonds geweldsmisdrijven logo
Back To Top