skip to Main Content

EUROQOL / EQ-5D

HERPROFILERING / ONTWERP / WEBSITE

De internationale organisatie Euroqol heeft slechts één product wat zij op de markt brengt: de medische vragenlijst EQ-5D, die over de hele wereld gebruikt wordt om inzage te krijgen in de kwalitatieve gezondheid van mensen. De organisatie was bezig met een professionaliseringsslag. Een onderdeel daarvan was de herpositionering van het merk EQ-5D met een eigentijdse en naar buiten gerichte huisstijl en website die aanzetten tot grotere algemene bekendheid en vindbaarheid van EQ-5D.

STAPPEN

Workshops Tijdens een aantal werksessies met de projectgroep bespraken we de inhoud en waren we sparringpartner. Alle personen die inhoudelijk bij de ontwikkeling van de nieuwe website betrokken waren konden mee denken over de nieuwe profilering. De rode draad door de nonprofit organisatie bleek in een aantal kernwoorden te vangen te zijn: transparant / global / wetenschappelijk. STAP 1 / WORKSHOP Workshops stappenplan ontwerpvisie De input uit de workshop in combinatie met de visuele notulen uit de workshop vormden de basis voor een overzichtelijke structuur. In deze structuuropzet worden gemaakte keuzes visueel gemaakt. Deze gezamenlijk vastgestelde informatie vormt een leidraad voor het maken van de creatieve vertaalslag, de schets. STAP 2 / ONTWERPVISIE EuroQol ontwerpvisie concept en schets In deze fase zetten we de inhoud om naar concept, stijl en logo. De huisstijl van EQ-5D is dienend en informatief van aard en communiceert zo het beste met de doelgroepen. STAP 3 / CONCEPT EN SCHETS EuroQol schets & ontwerp logo website De website is de belangrijkste uiting van EQ-5D. Helder en overzichtelijk dient zij als informatief kanaal voor de gebruikers. De website is in zijn geheel heroverwogen en opnieuw ingedeeld. Het nieuwe functioneel ontwerp diende als basis voor de uiteindelijke uitwerking in een Wordpress website. STAP 4 / WEBSITE EuroQol Funcitoneel ontwerp website continuering Euroqol heeft meerdere uitingen om haar doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken. Via de huisstijlrichtlijnen kan iedereen binnen de organisatie makkelijk met de nieuwe huisstijl werken. STAP 5 / CONTINUERING EuroQol continuering
workshops
ontwerpvisie
concept-en-design
website continuering 1 / WORKSHOP 2 / ONTWERPVISIE 3 / CONCEPT EN SCHETS 4 / WEBSITE 5 / CONTINUERING
EQ-5D en EuroQol logo
EuroQol visitekaartje EQ-5D
Back To Top